fbpx

PersonvernerklæringBruk av informasjonskapsler

Trysil Bryggeri

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på www.glaame.no. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. 

PC-Programutvikling Hamar AS, (organisasjonsnummer: 970956654 ,heretter ”PCP” eller "vi") er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Ring oss på: (+47) 62 53 60 00
Kontakt oss via epost: daniel@pcp.no
Daglig leder \ personvernansvarlig: Daniel Tannåneset

 

 

Hva betyr dette for deg som medlem og/eller bruker våre nettsider?

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor PC-Programutvikling Hamar AS (heretter «PCP» eller «vi») samler inn og behandler personopplysninger.         

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Det er PCP v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

PCPs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

PCP, (organisasjonsnummer: 970 956 654 ) er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være når du kontakter oss per e-post.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hvem de deles med?

1.1 Ved henvendelser per e-post\via kontaktskjema.

Dersom du sender oss en e-post vil ikke opplysningene du oppgir bli brukt i noen andre sammenhenger enn til å besvare henvendelsen. Dersom du benytter deg av vårt kontaktskjema ber vi deg om de nødvendige opplysningene for at vi skal kunne ta kontakt med deg. Informasjonen vi ber om er navn, epostadresse, postadresse og telefonnummer. Vi ber om at du ikke sender unødvendige eller sensitive opplysninger som f.eks fødselsnummer, kontonummer og betalingsopplysninger per e-post.

Vi bruker ikke opplysningene du oppgir til markedsføring som telefonsalg eller utsending av epost\nyhetsbrev uten eksplisitt samtykke, og dine personopplysninger selges eller deles selvsagt ikke med øvrige tredjeparter (med mindre vi blir pålagt det ifm Norsk Lov).

 

Oppbevaring og lagring av data

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi har databehandleravtaler etter gjeldende lovverk med de selskaper som lagrer persondata som vi har innhentet. Disse avtalene sikrer full taushetsplikt, og sikrer også at dataene oppbevares på servere innenfor EU\EØS.

Opplysninger som PCP er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det, for tiden 5 år.

 

Rettigheter, innsyn og sletting av persondata

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. PCP har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av PCPs  systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger PCP ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

2. Fjerne og blokkere cookies

I tillegg de linkene som er nevnt ovenfor, kan vi anbefale denne artikkelen (hos nettvett) . Den viser deg hvordan du enkelt kan blokkere bruk av informasjonskapsler i de ulike nettleserene.

ADRESSE

Avdeling Trysil
PC Programutvikling AS
Velkomstvegen 10, 2420 Trysil

Avdeling Hamar
PC Programutvikling AS
Østregate 23, 2317 Hamar

Org nr: 
970956654

Les vår personvernerklæring

KONTAKT OSS

Sentralbord
62 53 60 00

E-post
post@pcp.no

FØLG OSS