Personvernerklæring

- Vi tar ditt personvern på alvor

 

Hva betyr dette for deg som medlem og/eller bruker våre nettsider?

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor PC-Programutvikling Hamar AS (heretter «PCP» eller «vi») samler inn og behandler personopplysninger.         

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Det er PCP v/daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

PCPs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

PCP, (organisasjonsnummer: 970 956 654 ) er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være når du kontakter oss per e-post.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hvem de deles med?

1.1 Ved henvendelser per e-post\via kontaktskjema.

Dersom du sender oss en e-post vil ikke opplysningene du oppgir bli brukt i noen andre sammenhenger enn til å besvare henvendelsen. Dersom du benytter deg av vårt kontaktskjema ber vi deg om de nødvendige opplysningene for at vi skal kunne ta kontakt med deg. Informasjonen vi ber om er navn, epostadresse, postadresse og telefonnummer. Vi ber om at du ikke sender unødvendige eller sensitive opplysninger som f.eks fødselsnummer, kontonummer og betalingsopplysninger per e-post.

Vi bruker ikke opplysningene du oppgir til markedsføring som telefonsalg eller utsending av epost\nyhetsbrev uten eksplisitt samtykke, og dine personopplysninger selges eller deles selvsagt ikke med øvrige tredjeparter (med mindre vi blir pålagt det ifm Norsk Lov).

 

Oppbevaring og lagring av data

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi har databehandleravtaler etter gjeldende lovverk med de selskaper som lagrer persondata som vi har innhentet. Disse avtalene sikrer full taushetsplikt, og sikrer også at dataene oppbevares på servere innenfor EU\EØS.

Opplysninger som PCP er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det, for tiden 5 år.

 

Rettigheter, innsyn og sletting av persondata

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. PCP har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av PCPs  systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger PCP ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon personvernansvarlig:
Ring oss på: (+47) 922 56 939
Kontakt oss via epost: post@pcp.no
Daglig leder \ personvernansvarlig: Bjørn Sæthre


 

Informasjonskapsler

- På PCP.no er du helt trygg!

 

Hva er informasjonskapsler?

Kapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om at kapsler blir benyttet på brukernes enheter ihht Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), fra 1. juli 2014.

Du kan også lese mer om kapsler på nettstedet https://www.nettvett.no

 

Hvilke kapsler lastes ned fra PCP.no?

JOOMLA \ KJERNESYSTEM

Vår nettside bruker CMS-løsningen Joomla. For at denne skal fungere optimalt kan den laste ned kapsler som husker valg du gjør på siden vår. Vi benytter også en kapsel fra Cookieconsent.com, som husker at du «godtok» meldingen om kapsel som spretter opp ved ditt første besøk på esb.no.

 

CLOUDFLARE - COOKIECONSENT

I forbindelse med "Cookievarselet" som dukker opp i bunnen av nettsiden lagres det en cookie fra Cloudflare. Denne cookien husker enkelt og greit ditt valg, slik at du slipper å se denne beskjeden hver gang du besøker nettsiden. Navnet på denne cookien er "Cookieconsentstatus", og denne lagres i 365 dager.

 

FACEBOOK

Facebook.com kapsler benyttes for å kunne vise deg Facebook-veggen vår. I tillegg kan disse kapslene bli benyttet i markedsføring på Facebooks plattformer. Se beskrivelse av de ulike cookisene i bunnen.

 

Sletting og blokkering

I menyen i nettleseren din kan du selv slette kapsler som har blitt lagret på din datamaskin. Selv om du sletter kapsler vil de bli opprettet igjen når du besøker pcp.no neste gang.

Vi anbefaler deg artikkelen nedenfor. Den viser deg hvordan du enkelt kan blokkere bruk av informasjonskapsler i de ulike nettleserne.

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger på våre nettsider.