Oppsett av O365-konto på telefon

Webmail

Webmail: portal.office.com
Brukernavn: din epostadresse, eks "restaurant@trysil.com"
Passord: ditt passord. Ta kontakt hvis dette er glemt.

 

Oppsett på telefon.

Dette er oppskriften for iPhone - fremgangsmåten\feltene du skal fylle ut er de samme på Samsung.

Slett den gamle kontoen først:
- Gå til innstillinger > Kontoer og passord > Velg kontoen du har idag > Slett konto.

Sett opp den nye kontoen:
- Gå til innstillinger > Kontoer og passord > Legg til konto > Exchange
- Epost: din epostadresse , beskrivelse: valgfritt > Neste > Passord: ditt passord > neste >
- Trykk "Konfigurer manuelt" på spørsmål om pålogging på Microsoft.
- Se bilde til høyre for informasjon om hva du skal skrive inn.
- Trykk "neste" > Velg hva som skal synkroniseres > Neste/fullfør.